A látványtervezés rengeteg folyamatot foglal magába, számos körülmény befolyásolja és szoros kölcsönhatásban van az építészeti tervezéssel. Ez összességében egy olyan komplex feladatrendszert jelent, amelyben szakember támogatása nélkül egy laikus nem tud eligazodni. Szerencsére a digitális technika építészeti térhódításával a látványtervezés hatalmas átalakuláson megy keresztül és ennek egyik meghatározó eleme a fotó-realisztikus ábrázolás. Ebben a folyamatban nyújthat segítséget megrendelői számára a Házvadászok csapata.

látványtervezés

Látványtervezés a Házvadászoktól

A térbeli megjelenítés, vagyis a látványtervezés a laikusok számára is könnyen értelmezhető képet fest az építészeti téralkotásról, magáról az épületről. Az ember természetes közege maga a tér, amelynek legegyszerűbb megjelenítése a síkbeli perspektivikus térábrázolás. Az előírásoknak megfelelő tervdokumentáció elkészítése ma már minden családi ház esetében alapkövetelmény. Azonban napjaink megrendelői a részletes tervek mellett a látványtervek segítségével alkotnak összképet az adott épület végső kialakításáról. Ezek a kétdimenziós síkmetszetekkel ellentétben a szigorú szakmai tartalmon túl érzelmeket is képesek közvetíteni és, mint tudjuk az érzések nélküli falak csak egy házat – és nem otthont alkotnak. A megrendelőink többek között ezen impulzusok hatására nyilvánítanak véleményt az elkészült tervekről, fogalmazzák meg a további elvárásaikat. A látványtervezés súlya megnövekedett az építészeti ábrázolásban, ahol a hagyományos tervezési metódustól eltérő kihívásokkal kell szembenéznünk. A folyamat összetettségének megértéséhez szükség van a vizualizáció egyes fázisainak bővebb megismerésére.

látványtervezés

Mi kell a jó látványtervhez?

Alapvetően az építészeti tervezés síkmetszetek létrehozására törekszik, amik által elkerülhető a tervek eltérő értelmezése. A metszetek általában a jellemző keresztmetszetekben készülnek, nem terjednek ki minden részletre. Az olvasásuk, értelmezésük felkészült szakembert igényel, aki tisztában van az épületszerkezeti, technológiai lehetőségekkel. Nincs szüksége minden síkmetszet meglétére, hiszen az épület egésze – mint egy kirakó -, következetesen megépíthető. Az esetleges hiányzó keresztmetszetek a számítógépes tervezésnek köszönhetően bárhol felvehetők, ezzel tovább egyszerűsítve a házterv olvasását. A gyakorlatban azonban a tervek jellemzően nem tartalmaznak a szükségesnél több információt, hiszen a tervezőnek sem érdeke minden egyes részlet tökéletes kidolgozása. A befektetett idő és munka nem térülne meg és nem is javítaná számottevően a kivitelezés minőségét. A látványtervezés folyamatát, a házterv végső formáját végleten számú változó befolyásolja, mégis jól elkülöníthető az alábbi négy lépés, amelyek egy központi gondolat – a látványterv életre keltése – köré szövődnek. Ezek figyelembevételével biztosítható a sikeres végeredmény.

A látványterv életre keltése

A fenti ábra nagyszerűen szemlélteti, hogy (1) egy házterv 3D modellezése esetén meg kell választani a vizualizálni kívánt elemeket, nincs szükség minden részletre. Sok esetben a rejtett vonalak, a dupla felületek túlságosan összetetté tehetik a folyamatot, ami a későbbiekben félreértésekhez, vagy rejtett hibákhoz vezethet. A következő lépésben a valóságot megközelítő érzékletes ábrázoláshoz a (2) különböző fényforrásokat (pl.: spot light vagy area light) hívjük segítségül. A különböző tulajdonságú fényforrások helye, helyzete, irányultsága valamint mérete, színe és fényereje mind-mind meghatározó. Ezek az egyedi paraméterek hatással vannak a (3) kamerabeállításokra. Ez biztosítja számunkra azt a perspektívát, amelyen keresztül betekintünk háztervek alapjain elkészített virtuális világba. Az emberközeli, jó arányú nézőpont megválasztása alapkövetelmény, amelyeket egészségesen balanszírozott előtér-, központi-, valamint háttér elemekkel fűszerezünk. A (4) végeredmény tálalásához a programnak még rengeteg számítást kell végrehajtania, amit a kép felbontása, a fényszámítási algoritmus összetettsége és minősége befolyásol.

3D látványtervezés építészeti tervek alapján

A látványtervezés célja az adott épület – családi ház – minél magasabb színvonalú, közérthető vizualizálása, amely során az elképzelt építmény tökéletes egységet alkot környezetével. Ez nélkülözi a valóságnak ellentmondó megjelenítési hibákat a szerkezeti felépítésben és a megvilágításban, továbbá a logikai tévedéseket az anyaghasználatban. Ezt követően kap szerepet az a nehezen megfogalmazható plusz, mint például egy gőzölgő kávé látványával keltett emlék, amihez a megrendelő képes kötődni és így magáévá teheti a megjelenített virtuális világot.

Látványtervezés – A fotórealisztikus 3D látványtervezés szolgáltatásunkat elsősorban azoknak a generálkivitelezőknek és tervezőknek ajánljuk, akik garantálni szeretnék minőségi online jelenlétüket.