Az ’Építési telket vennél Kecskeméten?’ c. cikkünkből kiderül, hogy milyen alkotóelemekből áll össze a tudatos telekvásárlás. A témakör jelentőségét annak köszönheti, hogy jelen sorok írásakor – a legnépszerűbb ingatlanos oldalon – nem kevesebb, mint 504 telekből válogathatnak az érdeklődők.

építési telket vennél kecskeméten? eladó telek kecskemét

A fenti képpel alátámasztott szám pedig főleg akkor tűnik hatalmasnak, ha figyelembe vesszük, hogy KSH adatai szerint a 2019. évben összesen 1548 új lakóingatlan kapott használatbavételi engedélyt egész Bács-Kiskun megyében. Éppen emiatt a Házvadászok csapata eltökélte magát arra, hogy segítsen utat találni az építkezni vágyóknak a rengeteg kecskeméti eladó telek között.

Építési telket vennél Kecskeméten? Figyelj oda az értékállóságra!

A telekvásárlást nem intézhetjük azzal a laza hanyagsággal, mint a helyi közértben elkövetett pénzköltést. Az első és legfontosabb szempont, amelyre tekintettel kell lennünk, az az adott eladó telek esetében mérhető értékállóság. Az értékállóságot rengeteg tényező befolyásolja, de a három leghangsúlyosabb a lokáció, a lokáció és a lokáció. Vagyis nem mindegy, hogy egy elhagyatott zsákfalu félreeső utcájában tervezünk telket vásárolni, vagy Kecskemét legfelkapottabb kerületében. Ezzel párhuzamosan az eladó telek elhelyezkedése meghatározza, hogy mennyit kell autóznunk, sétálnunk, tömegközlekednünk vagy éppen kerékpároznunk a napi feladataink elvégzése közben. Ezt az időt felszorozva máris számszerűsíthetjük, hogy két versenyképes telek közül – az adott élethelyzetben – melyikkel mennyit spórolhatunk. Könnyen előfordulhat tehát az, hogy egy városközponthoz közeli telek kétszer annyiba kerül, mint egy agglomerációs társa, de ezt a többletkiadás 10 évre vetítve visszahozza, mert például nem kell második autót vásárolni és fenntartani.

Ezen kívül az értékállóságot befolyásolja az is, hogy milyen várható fejlesztésekkel lehet számolni az adott területen. Remek példája ennek ez a hetényegyházi eladó telek, amelynek a megvásárlója rengeteget profitálhat a jövőben abból, hogy a Kecskemét Északi elkerülő út tervezett nyomvonala a közelben halad majd el. Ezáltal a településrész jóval könnyebben megközelíthető lesz, és a csúcsidőszakra jellemző dugók is enyhülni fognak. Vannak azonban olyan fejlesztések is, amelyek negatív előjellel befolyásolhatják az adott területre jellemző telekárat, hiszen például a repülőgépek zajáért viszonylag kevesen vannak oda.

Figyelj oda a paraméterekre!

Paraméterek alatt első sorban a tájolást, a méretet, a talajszerkezetet értjük. Gyakorlati tapasztalataink alapján a tájolással szoktak a legkevesebbet foglalkozni a vásárlók, pedig a jövőben ennek egyre nagyobb jelentősége lesz. Ezt a jelentőséget a megújuló energiaforrásokra és főleg a napenergia felhasználására lehet visszavezetni. Már most sem ritka, hogy az építtető úgy szeretne nullás villanyszámlát, hogy az elektromos autóját is otthon tölti. Ehhez viszont nem elég a napelemek üzembe helyezése, mivel garantálni kell azok megfelelő mértékű benapozottságát és szerencsére ilyen téren Kecskemét környékén nagyon jó adottságok állnak rendelkezésre.

Egy eladó telek esetében legtöbbször a mérettel számolnak a vásárlók. A belterületi telkek döntő többsége legalább 30 százalékos beépíthetőséggel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy egy bruttó 150 m2 alapterületű ház esetében minimum 500 mterületre van szükség. Azonban nem mindegy, hogy ennek a területnek milyen talajmechanikai tulajdonságai vannak, mivel ez fogja meghatározni a felépíteni kívánt ház megfelelő alapozási módszerét. Például aláépítés, pincekialakítás esetén döntő tényező, hogy milyen mélységben van jelen a talajvíz és hol található a teherhordó réteg. A Kecskemét környéki tapasztalatok azt mutatják, hogy a talajvízszint komoly eltérést mutat a belterület-külterület arányában. Az előbbi esetben 1,5 – 3 méter között stabilizálódott, utóbbi környezetben viszont inkább 3 – 5 méterről kell beszélnünk.

Építési telket vennél Kecskeméten? Figyelj oda a közművekre!

A legoptimálisabb esetben minden közmű adott az eladó telek határán belül, ennél egy picit rosszabb verzió, ha csak az utcában áll ez rendelkezésre, a legrosszabb pedig az, ha nem, vagy csak korlátozottan elérhetőek a közművek. Az utóbbi eset egyik legjobb példája Kecskemét környékén a Karát és a Fagyal utca sorsa, amelyek ugyan rendelkeztek csatornával, de nagyon sokáig csak fúrt kút segítségével lehetett vizet vezetni az ottani házakba. A vízvezeték hiánya nem csak az adott ingatlan összkomfortját befolyásolhatja, hiszen az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet előírja, hogy

csak olyan új építésű ház kaphat használatbavételi engedélyt, amelytől a megközelítési útvonalon mérve maximum 100 méterre található a tűzcsap.

Ezt a témakört néhány éve még a helyi sajtó is körbejárta, és ennek köszönhetően már lehetőségünk van a Városüzemeltetési Osztály segítségével tűzcsap telepítési kérelmet benyújtani. Emellett még nagyon hasznos eszköznek bizonyulhat az e-közműtérkép, amelynek használatához csak ügyfélkapus regisztrációra van szükségünk. Ezt követően cím, vagy helyrajzi szám birtokában lekérhetjük, hogy milyen közműszolgáltatás érhető el és ki biztosítja azt. Az szintén az építkező javát szolgálja, hogy Kecskemét esetében is érvényesek az új ügyintézési határidők, emiatt például a földgázelosztó a csatlakozási igény kielégítésére vonatkozó írásbeli ajánlatát már nem 30, hanem 8 napon belül köteles megtenni.

Milyen egyéb dolgokra kell odafigyelni egy eladó telek esetében?

A fent meghatározottakon túl van még néhány témakör, amelyeket érintenünk kell.

Helyrajzi szám

A helyrajzi szám (hrsz.) segítségével lehet a leggyorsabban és pontosabban beazonosítani az adott építési telket, hiszen ez minden földrészlet saját egyedi azonosítója. Egy helyrajzi szám esetében mindig meg kell adni a település nevét is, ami a Hírös város esetében Kecskemét. A helyrajzi szám lényegben olyasmi, mint az autók esetében a forgalmi rendszám, mivel ennek birtokában minden – vásárláskor is fontos – adathoz hozzáférhetünk.

Település szabályozási terv

Ebben a dokumentumban teszi a város közzé, hogy milyen elképzelések mentén kívánják fejleszteni a települést. Rosszabb esetben az is felmerülhet, hogy a kiválasztott telek egy szabályozási vonalat érint, ami kedvezőtlenül befolyásolhatja az adott terület beépíthetőségét. Az előbb leírt forgatókönyv nagyon könnyen elképzelhető, ha az önkormányzat útszélesítést tervez végrehajtani a környéken.

Helyi építési szabályzat

Ez a dokumentum határozza meg az adott település közigazgatási területén megvalósuló telekalakításra, építési tevékenységre vonatkozó helyi szabályokat. Vagyis ebben találhatjuk meg az eladó telek beépíthetőségének százalékban meghatározott értékére, építménymagasságra, és a beépítés módjára vonatkozó információkat.

Szemétszállítás

Sok esetben kézenfekvőnek vesszük, hogy az eladó telek esetében biztosított a szemétszállítási szolgáltatás. Az igazság ezzel szemben az, hogy vannak olyan esetek, amikor a kulcsrakész ház átadását követően a tulajdonosnak nem a háza elé, hanem annál távolabb kell kihelyeznie az elszállítás érdekében a háztartásban felhalmozott hulladékát. Ez főleg hosszú távon jelenthet kellemetlenséget, így javasolt tisztázni, hogy ez a szolgáltatás biztosan elérhető az adott környezetben.

Szomszédok

Itt nem az örökzöld magyar sorozat elérhetőségére, hanem az eladó telek környezetében élő lakosokra kell gondolnunk. A szomszédok nagyon komoly mértékben befolyásolják az adott terület élhetőségét. Gondoljunk csak az állattartókra vagy az szabadúszó vállalkozókra (gépjármű szerelők, stb.), akiknek a tevékenysége könnyen megzavarhatja a vasárnapi csendespihenő minőségét.

Eladó telek Kecskemét

A fent meghatározott alapelvek figyelembevételével a Házvadászok számos remek paraméterrel rendelkező eladó telket kínál, és a környék legjobb generálkivitelezőivel is kapcsolatban áll. Amennyiben építkezni szeretne, keressen bennünket!