Amennyiben a lakásod kiadását tervezed, és szeretnéd, hogy ne csak te magad, de az ingatlanod is be legyen biztosítva, szükséged lesz az albérleti szerződés minta 2021 – es – érvényes, a legújabb jogszabályok figyelembevételével megírt – változatára.

Miután rengeteg rémhírt hallani bérlőkről, akik leamortizálták az albérletet, és számtalan ki nem fizetett számlát hagytak maguk után, jogosan viszolyognak az ingatlan tulajdonosok, házuk kiadásától. Ugyanakkor számtalan rémhír terjeng a másik oldalról is, ahol a főbérlő nem adta vissza a kauciót – pedig az ingatlant nem is érte kár – vagy a főbérlő váratlanul eladta a lakást és mindössze pár hetes figyelmeztetést adott a költözés előtt. Az albérleti szerződés minta 2021 – es verziója így legalább annyira fontos az albérlőnek, mint a főbérlőnek. A bérleti jogviszony létrejöttével a kölcsönös bizalom sajnálatos módon sokszor kevés, hiszen a szerződés aláírásától számítva, jelentősen függ egymástól a lakás tulajdonosa és annak bérlője, anyagilag és jogilag egyaránt.

Az ingatlanvásárlás mellett, az ingatlan bérbeadás is legalább ugyanolyan népszerű lett az elmúlt években már nem csak Budapesten, de a nagyobb vidéki városokban, így Kecskeméten is. Mivel fontos, hogy mind a két oldal védve érezze magát a jog által, ebben a cikkünkben mind a bérbeadó, mind az albérlő szemszögéből ismertetjük a szerződéskötés helyes menetét, egy albérleti szerződés minta 2021 – es verziójának felhasználásával.

Milyen változások érték 2020-ban az albérleti piacot Kecskeméten?

A Mercedes Benz beruházása még évekkel ezelőtt felpörgette Kecskemétet, több mint 2000 új munkahelyet biztosítva a város lakóinak és a városba költözőknek, felpezsdítve ezzel az ingatlanpiacot, mind eladásban, építésben és bérlésben egyaránt. Szerencsére kedvező hatásai a mai napig érzékelhetőek, így Kecskemét a (drámai) 2020-as évben is az egyik legnépszerűbb városnak bizonyult egyetemisták, családok és karrierjüket építők véleménye szerint. A város gyors fejlődése mellett az utóbbi években a pénzügyi szektorokkal szembeni bizalmatlanság okolható azzal (is tehetett arról), hogy a legjövedelmezőbb befektetési forrássá az ingatlanok váltak. Ez 2020-ban sem változott miután rekord alacsonyra csökkent Magyarországon a jegybanki alapkamat, így már annyira sem éri meg az állampolgároknak a bankban tartani a pénzüket, mint a drámai 2020-as év előtt.  A koronavírus sajnálatos módon visszább vetette a világ fővárosaiban a főbérlőknek az ingatlan kiadása által szerzett nyereségét – az Airbnb népszerűsége csökkenni látszik, a külföldi diákok számával egyetemben – ám azok a városok, amik főként nem turizmusra alapozták gazdaságukat nem érzeték meg annyira a pandémiás helyzet okozta változásokat az albérlet kiadása szempontjából.

Az ilyen szerencsés városok közé tartozik Kecskemét is, ahol a piac közel 30%-át teszi ki az a sok vidéki fiatal és/vagy család, akik családalapítás, munkahelyváltás, karrierépítés vagy tanulmányaik miatt választják ezt a gyönyörű várost ideiglenes vagy állandó otthonuknak, ezzel biztosítva az állandó igényt az albérletekre.

Az albérleti szerződéskötés fontossága

Miután a leggyakoribb hiba Magyarországon az albérletekkel kapcsolatban, hogy a felek csupán szóban állapodnak meg a részletekről, nem születik írásos bizonyíték az elhangzottakról, az albérleti szerződés minta 2021 – es verziójának használata megoldás lehet minden esetleges problémára.

albérleti szerződés minta 2021 - költözködés

Pontosan ezért az albérleti szerződést mindig írásban kell megkötni, belefoglalva abba minden fontos részletet, ezzel biztosítva, hogy mind a két fél érdeke és joga, egyenlő mértékben van képviselve. Jogaink ismerete ugyancsak elengedhetetlen, amit ajánlott mind a két félnek alaposan áttanulmányozni, a szerződés megkötése előtt. Az albérleti szerződés minta 2021 – es változata egy jó alapul szolgálhat ezen jogok megismeréséhez, hiszen a legújabb változásokat figyelembe véve lett összeállítva.

A szerződéskötés feltétele

A szerződéskötéshez minimum 2 fél egybehangzó akaratnyilatkozata szükséges. Ez egy szerződésnél 3 formában jöhet létre: ráutaló magatartással (aktív vagy passzív), szóban és írásban. Az albérleti szerződésnél jogszabály kötelezi az írásba foglalást, így az albérleti szerződés minta 2021 – es változatának használata vagy akármilyen más írásos albérleti szerződés használata nemcsak hasznos, de jogszabályzat által előírt is.

Bizonyító erő szempontjából 4 féle okiratot különböztetünk meg:

(1) Magánokirat – aminél a szerződéskötés csak a bérbeadó és a bérlő között jön létre.

(2) Teljes bizonyítóerejű magánokirat – aminél a szerződéskötés a bérbeadó, a bérbevevő és még kettő tanú jelenlétében jön létre.

(3) Ellenjegyzéssel ellátott magánokirat – aminél a szerződéskötés a bérbeadó, a bérbevevő és az ügyvéd vagy a kamarai jogtanácsos jelenlétében jön létre. Az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos az ellenjegyzéssel garantálja, hogy a szerződésben minden megfelel a törvényben előírtaknak.

(4) Közokiratba foglalt szerződés – aminél a szerződéskötés a bérbeadó, a bérbevevő és a közjegyző jelenlétében jön létre. Előnye, hogy bírósági eljárás nélkül végrehajtható a szerződés megszegésének jogkövetkezménye. 

Mikor válik egy albérleti szerződés érvénytelenné?

Ugyan nehéz eldönteni, hogy mely félnek áll jobban érdekében egy írásos albérleti szerződés – miután az albérleti szerződés minta 2021 – es verziójának használata nélkül se az albérlő, sem a főbérlő nem hivatkozhat semmilyen dokumentumra, egy esetleges számonkérésnél – az biztos, hogy mind a két fél számára ugyanolyan fontos, hogy a szerződés érvényes, és jogilag szabályos legyen.

Mielőtt akármilyen hivatalos dokumentumot aláírunk, fontos alaposan átolvasnunk és tájékozódnunk annak hátteréről. Így van ez az albérleti szerződéseknél is, hiszen a jogot kikerülve könnyen semmissé vagy megtámadhatóvá válhat a szerződés.

Határidő nélkül semmisnek tekintjük azokat az albérleti szerződéseket melyek:

  Jogszabályba ütköznek

  Jogszabály megkerülésével köttettek – kivéve, ha ahhoz a jogszabály más jogkövetkezményt fűz

  Nyilvánvalóan jó erkölcsbe ütközik

  Uzsora szerződés megkötésével keletkezett 

1 évig megtámadhatónak tekintjük azt az albérleti szerződést mely:

  Tévedés útján keletkezett

  Közös téves feltevés útján keletkezett

  Szándékos megtévesztéssel köttetett

  Jogellenes fenyegetés útján köttetett

  Feltűnő értékaránytalanságról árulkodik  

Mindent a kaucióról 

A kaució, a bérleti szerződést biztosító mellékkötelezettségként jelentkezik, amely egy olyan biztosítékként szolgál a főbérlőnek, melynek felhasználásával az albérlő által nem rendezett követeléseket bírósági eljárás nélkül kielégítheti. Mértéke a felek megállapodásától függ, jellemzően 1, maximum 3 havi bérleti díjnak felel meg.

albérleti szerződés minta 2021 - szerződés aláírás

Amennyiben a felek mindenben elszámoltak egymással, a kaució, a bérleti szerződés lejáratakor visszajár. A főbérlő nem kötelezheti albérlőjét a kaució lelakására, ám közös megegyezéssel (szerződésben fontos ezt is megemlíteni) ez is megoldható.

Ugyan a kaució nyelvtani szempontból helyes és jobban elterjedt, jogi értelemben mégis óvadék a helyes megfogalmazás. 

Mit érdemes még tudni lakásbérleti szerződés megkötésénél?

Természetesen a szerződésnek vannak olyan részletei, ami nem feltétlen joghoz kötött, így akár a felek megegyezésén is alapulhat. Ilyen például az albérleti szerződés felmondási ideje, a bérleti jogviszony megszűnése. Azonban abban már jobban kötve vagyunk, hogy a szerződést csak írásban mondhatjuk fel, melynél a felmondó levelet kötelességünk eljuttatni a bérlőhöz, hiszen csak annak kézhezvételével tekinthető átadottnak.

Hogy mit kell tartalmaznia egy hivatalos, érvényes és jogilag szabályos albérleti szerződésnek azt az albérleti szerződés minta 2021 – es verzió letöltésével egyszerűen és gyorsan megtudhatod.

 

Letölthető albérleti szerződés minta 2021

szerkeszthető (1. változat – piros)

szerkeszthető (2. változat – fekete)

 

Letölthető albérleti szerződés minta 2021

–  nem szerkeszthető (1. változat – piros)

 – nem szerkeszthető (2. változat – fekete)