Marad az 5 százalékos lakásáfa 2020-ban is? Noha közvetett módon ez a hír is a koronavírushoz kapcsolódik, mégis a címben feltett sokkal békésebb kérdés fogjuk gyorsan körbejárni.

Tavaly év végén még erős lobbitevékenység zajlott annak érdekében, hogy az új építésű lakások esetében megmaradjon az 5 százalékos forgalmi adó. Azóta tudjuk, hogy ez a lobbi nem érte el a célját és a 2020-ban elrajtolt új projektek esetében már a megszokott adótartalmat kell megfizetnie a vásárlónak. A járványügyi veszélyhelyzet azonban ezen a területen is érezteti a hatását, és az ún. rozsdaövezetekben megvalósuló kivitelezések esetében 5%-ra mérséklódik az ÁFA. Az ezzel összefüggő részletes szabályozás még nem jelent meg, de az ingatlanpiacot élénkíteni szándékozó kormányzati támogatás már adott.

Először azonban tisztázzuk le, hogy mit érthetünk rozsdaövezet alatt. A hatályos jogszabályok ezt a definíciót nem alkalmazzák, ehelyett azonban ismert az ún. “barnamezős terület”. Ezt a fogalmat az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben (Étv.) találhatjuk meg:

olyan földrészlet vagy földrészletek összessége – ide nem értve a mező- és erdőgazdasági területeket –, amely elsősorban ipari, kereskedelmi, közlekedési vagy honvédelmi célú felhasználást követően felhagyottá, alulhasznosítottá vagy leromlott állapotúvá vált, jellemzően környezetszennyezéssel terhelt, ugyanakkor környezeti és műszaki beavatkozással értéknövelt, fejleszthető területté alakítható.

A fenti fogalom figyelembevételével konyhanyelven akár azt is mondhatnánk, hogy a rozsdaövezetek már jó ideje használaton kívül eső területek, azokon korábban jelentős ipari / honvédelmi tevékenység zajlott, és emiatt akár környezetszennyezés is történhetett. A jelentős ipari / honvédelmi tevékenység miatt leginkább az olyan iparvárosok ingatlanpiacát élénkítheti fel ez a kezdeményezés, mint Miskolc, Győr és Pécs.

Kecskeméti rozsdaövezet

Azonban Kecskemét is viszonylag jó esélyekkel szállhat ringbe, mivel számos kihasználatlanul álló – korábban elsősorban katonai célokat szolgáló – ingatlan található a területén. Ezek közül érdemes kiemelni a műemléki védettség alatt álló Rudolf-laktanyát, ami a Monarchia időszakában az egyik legjelentősebb beruházást jelentette a városban. Azóta jelentősége csökkent, de a terület rehabilitációja már elkezdődött, és ha marad az 5 százalékos lakásáfa 2020-ban is, akkor ez a folyamat akár be is fejeződhet.